Newest Post


ตารางชีวิตประจำวันของจางซินเจี๋ยสัปดาห์ที่มีการแข่งขันกับทีมซิงซิน (ที่สนามบ้านของซิงซิน) ฤดูกาลที่ 10

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
23:00-06:00 นอน นอน นอน นอน นอน นอน นอน
06:00-06:30 อาบน้ำ อาบน้ำ อาบน้ำ อาบน้ำ อาบน้ำ อาบน้ำ อาบน้ำ
06:30-07:30 เดินเร็ว 5 กม. เดินเร็ว 5 กม. เดินเร็ว 5 กม. เดินเร็ว 5 กม. เดินเร็ว 5 กม. เดินเล่นชมทิวทัศน์เมือง H เดินเร็ว 5 กม. ใกล้ ๆ โรงแรม
07:30-08:00 โรงอาหาร
อาหารเช้า
โจ๊ก 1 ชาม
ปาท่องโก๋ 5 ชิ้น
โรงอาหาร
อาหารเช้า
น้ำเต้าหู้ 1 ชาม
ซาลาเปา 3 ลูก
โรงอาหาร
อาหารเช้า
โจ๊ก 1 ชาม
เกี๊ยวนึ่ง 1 เข่ง
โรงอาหารอาหารเช้าน้ำเต้าหู้ 1 ชาม
花卷 2 ชิ้น
โรงอาหารอาหารเช้าน้ำเต้าหู้ 1 ชาม
花卷 2 ชิ้น
ซาลาเปา 2 ลูกก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นเนื้อ (牛肉粉丝汤)
ถ้าไม่อิ่ม กินอีกชาม
ห้องอาหารโรงแรมโจ๊ก 1 ชามขนมเปี๊ยะ? ( 梅干菜饼) นิดหน่อย
ซื้อกลับไปที่เมือง Q ด้วย 12 ชิ้น
08:00-08:30 ฝึกซ้อม ฝึกซ้อม ฝึกซ้อม ฝึกซ้อม ฝึกซ้อม
ซ้อมการต่อสู้แบบทีม
ฝึกซ้อม เก็บกระเป๋าเดินทาง
08:30-09:00 รวมทีม
09:00-10:00 เที่ยวชมเมือง H
ซื้อของฝาก
10:00-10:15 พักผ่อน
วอร์มมือ
น้ำผสมน้ำผึ้ง
พักผ่อน วอร์มมือ น้ำผสมน้ำผึ้ง พักผ่อน วอร์มมือ น้ำผสมน้ำผึ้ง พักผ่อน วอร์มมือ น้ำผสมน้ำผึ้ง พักผ่อน วอร์มมือ น้ำผสมน้ำผึ้ง
10:15-10:30 ฝึกซ้อม ฝึกซ้อม ฝึกซ้อม ฝึกซ้อม ฝึกซ้อม
10:30-11:00 กินอาหารเมือง H
11:00-12:00 โรงอาหาร
อาหารกลางวัน
วันนี้กินก๋วยเตี๋ยว 2 ชาม
โรงอาหารอาหารกลางวัน
วันนี้กินเนื้อ ซุป
โรงอาหารอาหารกลางวัน
จำไว้ว่าต้องกินผักด้วย
โรงอาหารอาหารกลางวัน
มะเขือม่วงผัดเยอะ
กินน้อย
โรงอาหารอาหารกลางวัน
วันนี้กินซุป
กินอาหารแถวสถานที่ท่องเที่ยว
12:00-13:30 นอนกลางวัน นอนกลางวัน นอนกลางวัน นอนกลางวัน นอนกลางวัน นอนกลางวัน นอนกลางวัน
13:30-14:00 เตรียมตัวฝึกซ้อมตอนบ่าย เตรียมตัวฝึกซ้อมตอนบ่าย เตรียมตัวฝึกซ้อมตอนบ่าย
ตากผ้าห่ม
เตรียมตัวฝึกซ้อมตอนบ่าย
จำว่าต้องจ่ายเงินค่าซักรีดให้แม่ด้วย
รวมตัว วิเคราะห์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเกม ตื่น
รวมตัวกับทีม
14:00-15:00 ฝึกซ้อม ฝึกซ้อม ฝึกซ้อม ฝึกซ้อม ไปสนามบิน ไปสนามบิน
15:00-15:15 พักผ่อน
วอร์มมือ
พักผ่อน
วอร์มมือ
ดื่มชา
พักผ่อน
วอร์มมือ
พักผ่อน
วอร์มมือ
ดื่มชา
เช็คอิน
ขึ้นเครื่องบิน
รวมทีม เช็คอิน
15:15-15:30 ดูเกมสัปดาห์ที่แล้ว ดูเกมสัปดาห์ที่แล้วต่อ ดิสก์ข้อมูลรายบุคคล ดิสก์ข้อมูลรายบุคคล
15:30-15:45 ประชุมทีม
กลยุทธ์ที่จะใช้
สิ่งสำคัญที่ต้องเน้น
15:45-15:55 ขึ้นเครื่องบิน
พักผ่อน
15:55-16:30 บิน
ใช้เวลาปรึกษากับกัปตันเรื่องกลยุทธ์ที่เหมาะสมและรายละเอียด
16:30-17:15 ประชุมทีม
วิเคราะห์เกมสัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมทีมวิเคราะห์เกมสัปดาห์ที่แล้วต่อ ประชุมทีม
แลกเปลี่ยนดิสก์ข้อมูลรายบุคคล
ประชุมทีม
พัฒนาแผนขั้นต้นสำหรับเกมปลายสัปดาห์
17:15-17:30 กลับสโมสร
17:30-18:00 ประชุมทีม
สรุปการฝึกซ้อมวันนี้
โปรแกรมการฝึกซ้อมพรุ่งนี้
ประชุมทีม
สรุปการฝึกซ้อมวันนี้
โปรแกรมการฝึกซ้อมพรุ่งนี้
ประชุมทีม
สรุปการฝึกซ้อมวันนี้
โปรแกรมการฝึกซ้อมพรุ่งนี้
ประชุมทีม
สรุปการฝึกซ้อมวันนี้
โปรแกรมการเดินทางพรุ่งนี้
ไปถึงเมือง H
อยู่โรงแรม
กินอาหารขึ้นชื่อของเมือง H
18:00-18:15 โรงอาหาร
อาหารเย็น
วันนี้ต้องกินปลา
โรงอาหาร
อาหารเย็น
ห้ามกินไก่ต้ม
โรงอาหาร
อาหารเย็น
สเต๊กชิ้นเล็กลงทุกทีแล้ว กิน 2 ชิ้น
โรงอาหาร
อาหารเย็น
วันนี้กินน้อย ๆ หน่อย
18:15-18:30 กลับห้องไปเก็บกระเป๋า
18:30-18:40 โรงอาหาร
อาหารเย็น
กินน้อยหน่อย
18:40-19:00 เดินเล่น เดินเล่น
ซื้อนม
ไม่ได้ลดราคา
เก็บผ้าห่ม เดินเล่น
19:00-19:30 ดูข่าว ดูข่าว ไม่มีแผน ดูข่าว อาหารเย็น
กับซิงซินถ้าไม่มีแผนอื่น
ลองชิมอาหาร
ดูข่าว
19:30-20:00 เก็บผ้า พับผ้า อ่าน On Protracted War
เขียนประสบการณ์
ดูข่าว โยคะ ไปสนามแข่งเดินเล่น
20:00-20:30 อ่าน On Protracted War (หนังสือของเหมา เจ๋อตุง)
เขียนประสบการณ์
อ่าน Compendium of Materia Medica* เล่น QQ
ดูเว็บบอร์ด
ตอบ pm
 ติดต่อเจี่ยงโหยว กับเยี่ยซิว คอนเฟิร์มเส้นทางไปสนามแข่งพรุ่งนี้ ถ้ามีเวลาก็ถามเรื่องอาหารเมือง H
แข่งขัน ดูเกมวันเสาร์ให้จบ วิเคราะห์เบื้องต้น
20:30-21:00 ประชุมทีมสั้น ๆ วางแผนเดินทางพรุ่งนี้ คุยเรื่องการปรับกลยุทธ์เล็กน้อย
21:00-21:20 แอโรบิค แอโรบิค โยคะ
21:20-21:30 วิเคราะห์แผนการ
21:30-22:00 โทรกลับบ้านอ ตอบ pm
เล่นแชทกลุ่มให้น้อยลง
เล่นเว็บบอร์ดให้น้อยลง
เสี่ยวซ่งช่วงนี้สภาพจิตใจไม่คงที่ ต้องไปคุยด้วย จัดกระเป๋าเดินทาง ยกดัมเบล 300 ครั้ง
22:00-22:20 เล่น QQ
เล่นเว็บบอร์ด
จัดการ pm
เล่นเว็บบอร์ด
จัดการ pm
เช็คว่าคนอื่นจัดประเป๋าเสร็จหรือยัง แอโรบิค ออกจากสนามแข่ง
22:20-22:30 อาบน้ำ ทบทวนการแข่งขัน
22:30-22:35 อาบน้ำ อาบน้ำ อาบน้ำ อาบน้ำ อาบน้ำ อาบน้ำ
22:35-22:40 ดื่มนม
22:40-22:45 แปรงฟัน
22:45-22:50 ดื่มนม ดื่มนม ดื่มนม ดื่มนม เตรียมเสื้อผ้าสำหรับพรุ่งนี้ ดื่มนม ดื่มนม
22:50-22:55 แปรงฟัน แปรงฟัน แปรงฟัน แปรงฟัน เช็คว่าจางเจียเล่อยังเล่นมือถืออยู่รึเปล่า แปรงฟัน แปรงฟัน
22:55-23:00 เตรียมเสื้อผ้าสำหรับพรุ่งนี้ เตรียมเสื้อผ้าสำหรับพรุ่งนี้ เตรียมเสื้อผ้าสำหรับพรุ่งนี้ เตรียมเสื้อผ้าสำหรับพรุ่งนี้ เตรียมเสื้อผ้าสำหรับพรุ่งนี้ เตรียมเสื้อผ้าสำหรับพรุ่งนี้

ที่มา: https://baike.baidu.com/item/张新杰/1082613
คลิกที่ตัวภาษาจีนเพื่อดูรูปอาหาร
*Compendium of Materia Medica 《本草纲目》 หนังสือแพทย์จีนที่ครอบคลุมที่สุดที่เคยมีมา มีจำนวน 53 เล่ม เกือบ 2 ล้านตัวอักษรจีน เขียนในยุคราชวงศ์หมิง ใช้เวลาถึง 27 ปีโดยหลี่ซื่อเจิน เขียนเสร็จในปีค.ศ. 1578 ยังใช้เป็นหนังสืออ้างอิงอยู่จนถึงปัจจุบัน ได้รับการแปลมากกว่า 20 ภาษา

// Copyright © เทพยุทธ์เซียน Glory //Anime-Note//Powered by Blogger // Designed by Johanes Djogan //