Newest Post

ฤดูกาล 8-10 ไฮไลท์เพื่ออ่านสปอยล์

ตารางผลงานแต่ละฤดูกาล


ฤดูกาล แชมป์ รองแชมป์ MVP คู่หูยอดเยี่ยม ราชา
หน้าใหม่
ทีมตกชั้น อื่น ๆ
1 เจียซื่อ หวงเฟิง เยี่ยชิว ไม่มี รุ่นบุกเบิก
2 เจียซื่อ ป้าถู เยี่ยชิว 诛仙 (Zhū xiān)
3 เจียซื่อ ไป่ฮวา เยี่ยชิว หวังเจี๋ยซี
4 ป้าถู เจียซื่อ หานเหวินชิง เยี่ยชิว-
ซูมู่เฉิง
จางซินเจี๋ย 诛仙 (Zhū xiān) Golden Generation
5 เว่ยเฉา ไป่ฮวา จางเจียเล่อ เยี่ยชิว-
ซูมู่เฉิง
โจวเจ๋อข่าย
6 หลานอวี่ เว่ยเฉา หวงเส้าเทียน เยี่ยชิว-
ซูมู่เฉิง
อวี๋เฟิง 诛仙 (Zhū xiān)
夕火 (Xī huǒ)
Helper Generation
7 เว่ยเฉา ไป่ฮวา หวังเจี๋ยซี เยี่ยชิว-
ซูมู่เฉิง
ซุนเสียง อู๋จี๋
时光战队
8 หลุนหวย หลานอวี่ โจวเจ๋อข่าย หลี่เซวียน
-อู๋อวี่เช่อ
จ้าวอวี่เจ๋อ (ฮู่เซี่ยว) เจียซื่อ
เสวียนฉี
9 หลุนหวย ป้าถู โจวเจ๋อข่าย หลี่เซวียน
-อู๋อวี่เช่อ
หลู่ฮั่นเหวิน (หลานอวี่) สือกวง
10 ซิงซิน หลุนหวย เยี่ยซิว โจวเจ๋อข่าย
-ซุนเสียง
ถังโหรว หมิงชิง
หลินไห่


รางวัลอื่น ๆ

ฤดูกาลที่ 8

รางวัล ผู้ชนะ คำอธิบาย
ผู้ทำดาเมจสูงสุด โจวเจ๋อข่าย ทำดาเมจมากที่สุดในการแข่งแท็คทีม
ราชาดวลเดี่ยว หลิวเสี่ยวเปี๋ย ชนะในการแข่งขันดวลเดี่ยวมากที่สุด
หนึ่งฮิตปลิดชีพ หวงเส้าเทียน ฆ่าผู้เล่นมากที่สุดในการแข่งขันประเภททีม (นับเฉพาะการโจมตีสุดท้าย)
บุคคลที่หกยอดเยี่ยม หลูอี้หนิง ผู้เล่นตัวสำรองในการแข่งประเภททีมที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วทำให้ทีมชนะ
ผู้น่าจับตาสูงสุด ถังเฮ่า ผู้เล่นที่มีพัฒนาการดีที่สุด


ฤดูกาลที่ 9


รางวัล ผู้ชนะ คำอธิบาย
ผู้ทำดาเมจสูงสุด
ทำดาเมจมากที่สุดในการแข่งแท็คทีม
ราชาดวลเดี่ยว หลิวเสี่ยวเปี๋ย ชนะในการแข่งขันดวลเดี่ยวมากที่สุด
หนึ่งฮิตปลิดชีพ โจวเจ๋อข่าย ฆ่าผู้เล่นมากที่สุดในการแข่งขันประเภททีม (นับเฉพาะการโจมตีสุดท้าย)


ฤดูกาลที่ 10


รางวัล ผู้ชนะ คำอธิบาย
ผู้ทำดาเมจสูงสุด ซุนเสียง ทำดาเมจมากที่สุดในการแข่งแท็คทีม
ราชาดวลเดี่ยว เยี่ยซิว ชนะในการแข่งขันดวลเดี่ยวมากที่สุด
หนึ่งฮิตปลิดชีพ โจวเจ๋อข่าย ฆ่าผู้เล่นมากที่สุดในการแข่งขันประเภททีม (นับเฉพาะการโจมตีสุดท้าย)
บุคคลที่หกยอดเยี่ยม Song Xiao ผู้เล่นตัวสำรองในการแข่งประเภททีมที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วทำให้ทีมชนะ
ผู้น่าจับตาสูงสุด โจวหย่วน ผู้เล่นที่มีพัฒนาการดีที่สุดสถิติต่าง ๆ

ผู้เล่นที่มีความเร็วมือสูงสุด: เยี่ยซิว
ผู้เล่นที่มีความเร็วมือสูง: หลิวเสี่ยวเปี๋ย, ถังโหรว, จางซินเจี๋ย, โจวเจ๋อข่าย
ผู้เล่นที่มีความเร็วมือต่ำสุด: อวี้เหวินโจว
ผู้เล่นที่ความผิดพลาดน้อยที่สุด: จางซินเจี๋ย
ผู้เล่นที่ส่งข้อความชาแนลกลางมากที่สุด: หวงเส้าเทียน
ผู้เล่นหน้าใหม่ที่ส่งข้อความชาแนลกลางมาก: เปาจื่อ
ทีมที่ส่งข้อความชาแนลกลางมากที่สุด: หลานอวี่
ทีมที่ส่งข้อความชาแนลกลางมาก: ซิงซิน (หนึ่งในสาม)
ทีมที่ส่งข้อความชาแนลกลางน้อยที่สุด: ป้าถู
ทีมที่ส่งข้อความชาแนลทีมมาก: เหลยถิง
ทีมที่ส่งข้อความชาแนลทีมน้อยที่สุด: ป้าถู
ทีมที่ส่งข้อความชาแนลทีมน้อย: หลุนหวย,เวยเฉ่า
*ทีมที่ส่งข้อความชาแนลทีมน้อยแปลว่าในทีมมีความรู้ใจกันสูงมาก เป็นมาตรวัดความแข็งแกร่งของทีมอย่างหนึ่ง แต่ว่าก็มีข้อยกเว้น เช่นเหลยถิงที่มีการสั่งการละเอียดยิบ หรือหลานอวี่ที่มีสาเหตุจากคนคนหนึ่ง
ผู้เล่นที่ได้ชื่อว่าไม่เจอ Rookie Wall: หวังเจี๋ยซี (เว่ยเฉา) ฤดูกาลที่ 3
                                                          ซุนเสียง (เยวี่ยหยุน) ฤดูกาลที่ 7
                                                          Qin Muyun (ป้าถู) ฤดูกาลที่ 9
                                                          ถังโหรว (ซิงซิน) ฤดูกาลที่ 10
*Rookie Wall คือผู้เล่นที่เพิ่งเข้าลีกใหม่ ๆ แล้วมีผลงานที่ดีมาก แต่พอผ่านไประยะหนึ่งผลงานก็ตกลงเป็นเพราะผู้เล่นทีมอื่น ๆ เริ่มจับทางได้ มีการวางแผนดักทางโดยเฉพาะแล้ว
** มีบางคนกล่าวว่าที่ซุนเสียงไม่เจอ Rookie Wall เป็นเพราะอยู่กับทีมอ่อน ทีมอื่นเลยไม่ได้สนใจจะป้องกันมากนัก ส่วน Qin Muyun โดนรัศมีสี่เทพกลบหมดเลยรอดมาได้


ตารางผู้เล่นได้รับคัดเลือกเป็น All-star

ที่เป็นตัวหนาคืออันดับการโหวต ที่เหลือใส่ไปตามทีม
ฤดูกาลที่ 8 ทีม A ชนะ
ฤดูกาลที่ 9 ทีม B ชนะ
ฤดูกาลที่ 10 ทีม B ชนะ
ฤดูกาลที่ 8 ฤดูกาลที่ 9 ฤดูกาลที่ 10
โจวเจ๋อข่าย (A)
อี้เชียงชวนหยุน
นักแม่นปืน
หลุนหวย
โจวเจ๋อข่าย (A)
อี้เชียงชวนหยุน
นักแม่นปืน
หลุนหวย
โจวเจ๋อข่าย (A)
อี้เชียงชวนหยุน
นักแม่นปืน
หลุนหวย
เจียงปัวเทา (A)
อู๋ล่าง
นักดาบมนตรา
หลุนหวย
หวงเส้าเทียน (B)
เยี่ยอวี่เซิงฝาน
จอมยุทธ์ดาบ
หลานอวี่
เยี่ยซิว (B)
จวินม่อเซียว
คนจร
ซิงซิน
อวี้เหวินโจว (A)
ซอกเกอร์ซาร์
เจ้าอาคม
หลานอวี่
หวังเจี๋ยซี (A)
หวังปู้หลิวสิง
ผู้ฝึกมนตรา
เวยเฉ่า
เซียวสือซิน (A)
เซิงหลิงเมี่ย
ช่างเครื่องกล
เหลยถิง
หวงเส้าเทียน (A)
เยี่ยอวี่เซิงฝาน
จอมยุทธ์ดาบ
หลานอวี่
หานเหวินชิง (B)
ต้าม่อกูเยียน
นักหมัดมวย
ป้าถู
หวังเจี๋ยซี (B)
หวังปู้หลิวสิง
ผู้ฝึกมนตรา
เวยเฉ่า
อวี๋เฟิง (A)
เฟิงหมางฮุ่ยเจี้ยน
นักดาบคลั่ง
หลานอวี่
เจียงปัวเทา (A)
อู๋ล่าง
นักดาบมนตรา
หลุนหวย
หวงเส้าเทียน (A)
เยี่ยอวี่เซิงฝาน
จอมยุทธ์ดาบ
หลานอวี่
ฉู่หยุนซิ่ว (A)
เฟิงเฉิงเยียนอวี่
นักเวทพลังธาตุ
เยียนอวี่
ถังเฮ่า (A)
ถังซันเต่า
อันธพาล
ฮู่เซี่ยว
ซุนเสียง (A)
อี๋เยี่ยจือชิว
นักเวทสงคราม
หลุนหวย
หลี่หัว (A)
หลินอ้านเฉ่าจิง
นินจา
เยียนอวี่
อวี้เหวินโจว (B)
ซอกเกอร์ซาร์
เจ้าอาคม
หลานอวี่
จางซินเจี๋ย (B)
สือปู้จ่วน
นักบวช
ป้าถู
ถังเฮ่า (A)
เดอลิลโล
อันธพาล
ไป่ฮวา
จางซินเจี๋ย (B)
สือปู้จ่วน
นักบวช
ป้าถู
ถังเฮ่า (A)
ถังซันเต่า
อันธพาล
ฮู่เซี่ยว
โจวหย่วน (A)
ไป่ฮวาเหลียวล่วน
ผู้เชี่ยวชาญดินระเบิด
ไป่ฮวา
จางเจียเล่อ (B)
ไป่ฮวาเหลียวล่วน
ผู้เชี่ยวชาญดินระเบิด
ป้าถู
เจียงปัวเทา (A)
อู๋ล่าง
นักดาบมนตรา
หลุนหวย
ซุนเสียง (A)
อี๋เยี่ยจือชิว
นักเวทสงคราม
เจียซื่อ
หลินจิ้งเหยียน (B)
冷暗雷
อันธพาล
ป้าถู
หลูฮั่นเหวิน (A)
หลิวหยุน
จอมยุทธ์ดาบ
หลานอวี่
ซูมู่เฉิง (A)
มู่อวี่เฉิงเฟิง
ผู้ใช้ปืนใหญ่
เจียซื่อ
ฉู่หยุนซิ่ว (B)
เฟิงเฉิงเยียนอวี่
นักเวทพลังธาตุ
เยียนอวี่
อวี้เหวินโจว (A)
ซอกเกอร์ซาร์
เจ้าอาคม
หลานอวี่
หยางชง (A)
เฟิงจิ่งซา
นักลอบสังหาร
ซานหลิงอีตู้
หลี่หัว (B)
หลินอ้านเฉ่าจิง
นินจา
เยียนอวี่
หานเหวินชิง (B)
ต้าม่อกูเยียน
นักหมัดมวย
ป้าถู
หวังเจี๋ยซี (B)
หวังปู้หลิวสิง
ผู้ฝึกมนตรา
เวยเฉ่า
อู๋อวี่เช่อ (B)
กุ่ยเค่อ
นักดาบผี
ซวีคง
หลี่เซวียน (A)
เฝิงซานกุ่ยชี่
นักดาบผี
ซวีคง
เติ้งฟู่เซิง (B)
ตู๋หัว
อัศวิน
เวยเฉ่า
หลี่เซวียน (B)
เฝิงซานกุ่ยชี่
นักดาบผี
ซวีคง
อู๋อวี่เช่อ (A)
กุ่ยเค่อ
นักดาบผี
ซวีคง
หลี่อี้ฮวย (B)
จานอีล่วนเฟย
นักยูโด
เวยเฉ่า
อวี๋เฟิง (A)
ลั่วฮวาหลางจี๋
นักดาบคลั่ง
ไป่ฮวา
เกาอิงเจี๋ย (B)
มู่เอิน
ผู้ฝึกมนตรา
เวยเฉ่า
หานเหวินชิง (B)
ต้าม่อกูเยียน
นักหมัดมวย
ป้าถู
หลี่ว์ปั๋วหย่วน (A)
หยุนซานล่วน
นักยูโด
หลุนหวย
ซูบิน (B)
ตู๋หัว
อัศวิน
เวยเฉ่า
จางซินเจี๋ย (B)
สือปู้จ่วน
นักบวช
ป้าถู
ฟางรุ่ย (A)
กุ่ยหมีเสินอี๋
โจรขโมย
ฮู่เซี่ยว
หลิวเฮ่า (A)
暗无天日
นักดาบมนตรา
ฮู่เซี่ยว
หลี่เซวียน (B)
เฝิงซานกุ่ยชี่
นักดาบผี
ซวีคง
หลูฮั่นเหวิน (B)
หลิวหยุน
จอมยุทธ์ดาบ
หลานอวี่
ฉู่หยุนซิ่ว (B)
เฟิงเฉิงเยียนอวี่
นักเวทพลังธาตุ
เยียนอวี่
อู๋อวี่เช่อ (B)
กุ่ยเค่อ
นักดาบผี
ซวีคง
ซูบิน (A)
ตู๋หัว
อัศวิน
เวยเฉ่า
หลี่หัว (B)
หลินอ้านเฉ่าจิง
นินจา
เยียนอวี่
หลินจิ้งเหยียน (B)
ถังซันเต่า
อันธพาล
ฮู่เซี่ยว
เกาอิงเจี๋ย (A)
มู่เอิน
ผู้ฝึกมนตรา
เวยเฉ่า
หลี่ว์ปั๋วหย่วน (A)
หยุนซานล่วน
นักยูโด
หลุนหวย
ฟางรุ่ย (B)
กุ่ยหมีเสินอี๋
โจรขโมย
ฮู่เซี่ยว
เถียนเซิน (A)
เซ่าตี้เฝินเสียง
ผู้ปราบมาร
หวงเฟิง
ซูมู่เฉิง (B)
มู่อวี่เฉิงเฟิง
ผู้ใช้ปืนใหญ่
ซิงซิน
เซียวสือซิน (B)
เซิงหลิงเมี่ย
ช่างเครื่องกล
เหลยถิง
หยางชง (B)
เฟิงจิ่งซา
นักลอบสังหาร
ซานหลิงอีตู้
อวี๋เฟิง (B)
ลั่วฮวาหลางจี๋
นักดาบคลั่ง
ไป่ฮวา
เถียนเซิน (B)
เซ่าตี้เฝินเสียง
ผู้ปราบมาร
หวงเฟิง
จ้าวหยาง (A)
ไห่อู๋เลี่ยง
ผู้ใช้ลมปราณ
หลินไห่
โจวหย่วน (B)
花繁似錦
ผู้เชี่ยวชาญดินระเบิด
ไป่ฮวา
จ้าวหยาง (B)
ไห่อู๋เลี่ยง
ผู้ใช้ลมปราณ
หลินไห่
โจวหย่วน (A)
花繁似錦
ผู้เชี่ยวชาญดินระเบิด
ไป่ฮวา
หยางชง (B)
เฟิงจิ่งซา
นักลอบสังหาร
ซานหลิงอีตู้

// Copyright © เทพยุทธ์เซียน Glory //Anime-Note//Powered by Blogger // Designed by Johanes Djogan //