Newest Post

รายละเอียดอาชีพ


ผู้เล่นอันดับหนึ่ง : เซียวสือซิน
ไอดี                    : เซิงหลิงเมี่ย (มวลชีวินสิ้นสูญ)
ฉายา                  : ช่างเครื่องกลอันดับหนึ่ง

อาวุธ
- กล่องเครื่องมือ
เกราะผ้า

สกิล


ชื่อสกิล (ไทย) ชื่อสกิล (จีน) ชื่อสกิล (อังกฤษ) เลเวล ผลลัพธ์
จักรกลสะกดรอย 机械追踪 Machine Trace/Mechanical Seeker 5 ปล่อยหุ่นยนต์ลงพื้น เดินไปหาเป้าหมาย ดาเมจไม่สูง คูลดาวน์ต่ำ
ใบพัดจักรกล 机械旋翼 rotor blade/Rotor Wing บินขึ้น ต้องมีกล่องเครื่องมือ
กำปั้นจรวด 火箭拳 Rocket Punch
จักรกลทิ้งระเบิด 机械空投 Machine Drop 50- ลูกบอลบินอยู่บนฟ้า เปิดออกทิ้งระเบิดลงมา ชื่อเล่น : คอปเตอร์ฟักแฟง
เครื่องอัดอากาศ 空气压缩机 Air Compressor ปล่อยลมใส่เป้าหมาย มีผลผลัก
วงสนามแม่เหล็ก 磁场线圈 Electromagnetic Coil สกิล AOE เพิ่มน้ำหนัก
เนตรไฟฟ้า 电子眼 Electron Eye สกิลกล้องวงจรปิด
推进器/推行器 Accelerator เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่
ผู้ล่า 捕食者 Predator
ผู้ลาดตระเวน 巡游者 Cruiser
ปืนใหญ่เคลื่อนที่เอง 自走火炮 Self-Propelled Artillery
กำปั้นจักรกล 机械拳 Mechanical Punch สกิลร่างกาย
มือสว่านพุ่งเจาะ 钻臂冲击 Drill Attack สกิลร่างกาย
เครื่องยนต์จรวด 火箭推进器 Rocket Propellor เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่

跳雷 Bouncing Mine
ผู้ล่า 捕猎者 Hunter สุนัขจักรกล เร็วกว่าจักรกลสะกดรอย
เครื่องขยายส่วน 放大器 Amplifier เพิ่มผลลัพธ์สกิลเป็นสองเท่า

// Copyright © เทพยุทธ์เซียน Glory //Anime-Note//Powered by Blogger // Designed by Johanes Djogan //