Newest Post

รายชื่ออาวุธสีเงินที่ปรากฎในเรื่อง
 *รายชื่อดังกล่าวเป็นอาวุธที่มีการเอ่ยชื่อถึงเท่านั้น มีอาวุธอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ปรากฎในรายการนี้
**ก๊อปข้อมูลมาจากวิกิภาษาอังกฤษ http://the-kings-avatar.wikia.com/wiki/Silver_Equipment

ชื่ออาวุธ ประเภทอาวุธ ไอดีตัวละคร อาชีพตัวละคร สโมสร
ร่มแสนกล 12 รูปแบบ* จวินม่อเซียว คนจร ซิงซิน
'ทุนรื่อ' กลืนสุริยัน ปืนใหญ่ มู่อวี่เฉิงเฟิง ผู้ใช้ปืนใหญ่ ซิงซิน
'หั่วอู่หลิวเหยียน' ระบำอัคนีธาราเพลิง ทวนศึก หานเยียนโหรว นักเวทสงคราม ซิงซิน
คทา 'สื่อหวังจือโส่ว' หัตถ์มรณะ ไม้เท้าเวท อิ๋งเฟิงปู้เจิ้น เจ้าอาคม ซิงซิน
Mirror Month ถุงมือ ไห่อู๋เลี่ยง ผู้ใช้ลมปราณ ซิงซิน
Bright Card ไม้กางเขน เสี่ยวโส่วปิงเหลียง นักบวช ซิงซิน
Sixteen Leaves ดาบนินจา ห่วยเหรินปู๋เจวี้ยน นินจา ซิงซิน
Snow Pattern ดาบทาจิ อี๋ชุ่นฮวย นักดาบผี ซิงซิน
Tiger Printed คทาเวท เม่ยกวง ผู้อัญเชิญ ซิงซิน
'เมี่ยเสินเตอจู่โจ้ว' คำสาปพิฆาตเทพ คทา ซอกเกอร์ซาร์ เจ้าอาคม หลานอวี่
'ปิงอวี่' พิรุณเยือกแข็ง ดาบแสง เยี่ยอวี่เซิงฝาน จอมยุทธ์ดาบ หลานอวี่
เงาเพลิง ดาบใหญ่ หลิวหยุน จอมยุทธ์ดาบ หลานอวี่
'เจวี๋ยเมี่ยซิงเฉิน' ดาราพินาศ ไม้กวาด หวังปู้หลิวสิง ผู้ฝึกมนตรา เวยเฉ่า
Morning Dew ไม้กวาด มู่เอิน ผู้ฝึกมนตรา เวยเฉ่า
'ถ้านสีจือปี้' กำแพงแห่งลมถอนใจ โล่ ตู๋หัว อัศวิน เวยเฉ่า
ดาบแสงกวดวิญญาณ ดาบแสง เฟยเตาเจี้ยน จอมยุทธ์ดาบ เวยเฉ่า
'เลี่ยเยี่ยนหงฉวน' หมัดไฟบรรลัยกัลป์ ถุงมือ ต้าม่อกูเยียน นักหมัดมวย ป้าถู
Backlight Cross ไม้กางเขน สือปู้จ่วน นักบวช ป้าถู
'เลี่ยสวิน' ล่าสังหาร ปืนไรเฟิล ไป่ฮวาเลียวล่วน ผู้เชี่ยวชาญดินระเบิด ป้าถู
'ฮวางหั่ว' เพลิงร้าง ปืนพกข้างขวา อี้เชียงชวนหยุน นักแม่นปืน หลุนหวย
'ซุ่ยซวง' ป่นน้ำค้างแข็ง ปืนพกข้างซ้าย อี้เชียงชวนหยุน นักแม่นปืน หลุนหวย
Days Chain ดาบสั้น อู๋ล่าง นักดาบมนตรา หลุนหวย
'เชวี่ยเสีย' ปัดป้องภัยพาล ทวนศึก อี๋เยี่ยจือชิว นักเวทสงคราม หลุนหวย
Ice Dregs ดาบแสง Feather Mark จอมยุทธ์ดาบ หลุนหวย
Angel's Protection ไม้กางเขน Laughing Song นักบวช หลุนหวย
Silent Roar มีดสั้น Cruel Silence นักลอบสังหาร หลุนหวย
'ส่านอิ่ง' เงาวับวาบ ปืนไรเฟิล เซิงหลิงเมี่ย ช่างเครื่องกล เหลยถิง
Funeral Flowers ดาบใหญ่ Falling Scattered Flowers นักดาบคลั่ง ไป่ฮวา
'เจี๋ยเฟิง' วาตะวินาศ ไม้กายสิทธิ์ เฟิงเฉิงเยียนอวี่ นักเวทพลังธาตุ เยี่ยนอวี่
Sixteen Nights ดาบนินจา หลินอ้านเฉ่าจิง นินจา เยี่ยนอวี่
'เสี่ยจี้เจวี๋ยหุน' บูชาโลหิตปลิดวิญญาณ กรงเล็บ ถังซันต่า อันธพาล ฮู่เซี่ยว
เงาพรางร่ายรำ/เงาละลานตระการยุทธ์ ดาบคู่ เฟิงจิ่งซา นักลอบสังหาร ซานหลิงอีตู้
Silver of Life โล่ เฉาซี อัศวิน ซานหลิงอีตู้
ดาบลำแสงขาว ดาบแสง ซิงเฉินเจี้ยน จอมยุทธ์ดาบ ซานหลิงอีตู้
'หลุนเทียนอู่' จัตวาจักรร่ายระบำ ดาบทาจิ เฝิงซานกุ่ยชี่ นักดาบผี ซวีคง
Ghost Killer Mark ดาบทาจิ เฝิงซานกุ่ยชี่ นักดาบผี ซวีคง
Red-Violet Lotus Dance ดาบทาจิ กุ่ยเค่อ นักดาบผี ซวีคง
'จี๋สื่อหลิ่งอู้' มรณาตรัสรู้ เคียว เซ่าตี้เฝินเสียง ผู้ปราบมาร หวงเฟิง
ดาบก้าวอัสนี ดาบใหญ่ เฟิงหมางฮุ่ยเจี้ยน** นักดาบคลั่ง อี้จ่าน
อัสนีครามวารี ดาบแสง เหรินชวี่เหยี่ย จอมยุทธ์ดาบ อู๋จี๋

* ทั้ง 12 รูปแบบได้แก่
     - สายผู้ใช้เวท 2 รูปแบบ (ทวนศึก, ไม้เท้าเวท)
     - สายดาบ 2 รูปแบบ (ดาบทาจิ, ดาบหนัก)
     - สายปืน 1 รูปแบบ (ปืนไรเฟิล)
     - สายต่อสู้มือเปล่า 2 รูปแบบ (กรงเล็บ, ทอนฟา)
     - สายศักดิ์สิทธิ์ 3 รูปแบบ (โล่, เคียว, ดาบอัศวิน)
     - สายความมืด 2 รูปแบบ (ดาบนินจา, ดาบคู่)
**อุปกรณ์ทั้งหมดถูกถอดมาใส่ให้จ่านโหลวหลาน

// Copyright © เทพยุทธ์เซียน Glory //Anime-Note//Powered by Blogger // Designed by Johanes Djogan //